Od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, bardzo ważne dla przedsiębiorców zasady weryfikacji kontrahentów przy dokonywaniu płatności. Zostanie udostępniona tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz podatników VAT wraz z ich rachunkami firmowymi, co ma ułatwić weryfikację kontrahentów. Białą listę podatników VAT będzie prowadził szef  Krajowej Administracji Skarbowej, a wykaz będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MF oraz CEIDG.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników. Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które zostały podane przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Co istotne, od początku 2020 roku firma nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji zostanie zapłacona gotówką lub przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym wykazie (tzw. białej liście podatników) – odnosi się to do płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami. Jeżeli podatnik dokona zapłaty przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie, to żeby móc zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, będzie musiał w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu zgłosić ten fakt do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Uwaga! Jeśli numery firmowych rachunków bankowych zmieniły się od czasu jej założenia, każda firma powinna zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]