money-gold-coins-financePrzedsiębiorco – z początkiem roku możesz zmienić formę opodatkowania swojej działalności – nie przegap terminów!

Wielkimi krokami zbliża się kolejny rok, a wraz z jego początkiem pojawią się możliwość dokonania zmian w formie opodatkowania podatkiem dochodowym. W związku z tym, pojawiają się dwie ważne daty:

…do 20 stycznia 2016 r.
Przedsiębiorcy do 20 stycznia mają szansę zmiany formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.
Do wyboru są następujące formy opodatkowania działalności gospodarczej:
–  zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– skala podatkowa,
– podatek liniowy.
Każda z powyższych form opodatkowania ma zarówno pewne ograniczenia jak i zalety, które należy wziąć pod uwagę decydując na się jedną z nich.

Podatnicy, którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania, mają czas do 20 stycznia 2016 roku na powiadomienie o tym fakcie urzędu skarbowego. Przedsiębiorca decydujący się rozliczać na podstawie ryczałtu, skali podatkowej lub podatku liniowego musi złożyć pismo do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Nie ma formalnego wzoru takiego zawiadomienia, ważne jest, aby zawierało dane podatnika wraz z numerem NIP, datę, informację, do kogo adresowane jest to pismo (naczelnik urzędu skarbowego) oraz oświadczenie jaką formę opodatkowania podatnik deklaruje.
Natomiast podatnicy decydujący się na rozliczanie na podstawie karty podatkowej, muszą zgłosić ten fakt na formularzu PIT-16.

…do 20 lutego 2016 r.
Większość przedsiębiorców może zdecydować się na jedną z dwóch form rozliczania podatku dochodowego – miesięczną lub kwartalną. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi odnosi się do długości okresu, za który dokonywane są rozliczenia, w związku z czym inna jest zarówno wysokość, jak i częstotliwość wpłat dokonywanych na konto urzędu skarbowego.
Nie każdy podatnik ma prawo do wpłacania zaliczek za okresy kwartalne. To uprawnienie przysługuje bowiem jedynie podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej oraz małym podatnikom (takim,
u których wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro).
Przedsiębiorcy, którzy chcą opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie mogą tego dokonać w terminie do 20 lutego, na dwa sposoby:
1. Zawiadamiając pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
2. Aktualizując wpis do CEIDG za pomocą formularza CEIDG-1 – w poz. 19 „Forma wpłaty zaliczki” trzeba zaznaczyć sposób kwartalny.

Rozliczanie podatku dochodowego nie wymaga składania żadnych deklaracji w ciągu roku. Przy rozliczeniu kwartalnym, przedsiębiorca jest zobligowany wpłacać zaliczki do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli:
• do 20 kwietnia – za I kwartał,
• do 20 lipca za – II kwartał,
• do 20 października – za III kwartał,
• do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]