pexels-photoOd 1 lipca 2016 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych.

W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać reguła, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. Aktualnie udzielenie pełnomocnictwa jest okazywane organowi skarbowemu po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw).

Od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorca/płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Będzie to rozwiązanie korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Zasadą stanie się, że pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu będzie zgłaszane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Załatwianie spraw związanych z pełnomocnictwem ogólnym odbywać się będzie elektronicznie. Z papierowych formularzy można będzie skorzystać wyjątkowo – w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających skorzystanie z formy elektronicznej.

Od 1 lipca 2016 r. będzie też działała informatyczna baza pełnomocnictw ogólnych – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzony przez Ministra Finansów. Do tej bazy będą miały dostęp wszystkie organy podatkowe, zarówno organy samorządowe, jak i organy kontroli skarbowej.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]