pexels-photoW piątek do kodeksu pracy Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji i wprowadził obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Aktualnie, zgodnie z kodeksem pracy, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia – czyli de facto do końca tego dnia. Możliwość taka powoduje syndrom tak zwanej “pierwszej dniówki” czyli sytuacji, gdy w razie kontroli pracodawca tłumaczy, że pracownik pracuje pierwszy dzień i jeszcze nie podpisał umowy.

Z chwilą, gdy nowelizacja wejdzie w życie, pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy wyeliminują również „syndrom pierwszej dniówki” i zwiększą skuteczność kontroli inspektorów PIP.

Nowelizacja zakłada również, że pracownik musi być zapoznany z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej – obecnie ma być zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 do 30 tys. zł.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]