medicine-thermometer-tablets-pillsOd stycznia 2016r. informacje o chorobie pracownika dotrą do ZUS od razu, a nie tak jak dotychczas w ciągu 7 dni. Celem jest skuteczniejsza kontrola i co się z tym wiąże również oszczędności.

Zamiast zwolnień lekarskich dotychczas wystawianych na drukach ZUS ZLA, wprowadzono e-zwolnienia, czyli dokumenty wystawiane w formie elektronicznej, dodatkowo uwierzytelniane przez certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.
E-zwolnienie wystawione przez lekarza, ułatwi kontrolę ZUS, który informację o zwolnieniu będzie miał już pierwszego dnia choroby pracownika.  Informacja taka trafi również do pracodawcy, dlatego do 31.12.2015r., pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób powinni założyć bezpłatny profil płatnika składek w systemie ZUS.

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 5 osób nie mają takiego obowiązku. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni założyć takiego profilu dobrowolnie. Jeśli jednak nie założą konta, będą musieli poinformować o tym fakcie swoich pracowników, a także o konieczności  przedstawiania pracodawcy zwolnienia w formie papierowej (wydruku z systemu opatrzonego podpisem i pieczątką lekarza).

Powyższe zmiany wejdą w życie od stycznia 2016, ale przewidziano okres przejściowy do końca 2017 roku. W tym czasie będą funkcjonować trzy formy zwolnień: e-zwolnienie, wydruk e-zwolnienia opatrzone podpisem i pieczątką lekarza oraz pisemne zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu z systemu (w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do internetu) również opatrzone podpisem i pieczątką lekarza. Z użytku zostaną wycofane dotychczasowe druki ZUS ZLA.

Od 1.01.2018r.  wersja elektroniczna zwolnienia lekarskiego stanie się obowiązująca i będzie jedyną dopuszczalną formą zwolnień lekarskich.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]