pexels-photo-177598Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju, Rada Ministrów przyjęła pierwsze 33 ułatwienia z pakietu 100 zmian dla Firm. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.

O niektórych propozycjach zmieniających prawo pracy m.in. w zakresie przechowywania dokumentów kadrowych i ich formie elektronicznej pisaliśmy w poprzednim artykule.

Kolejne najważniejsze proponowane zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej to m.in.

  • W razie wątpliwości w interpretacji prawa podatkowego, podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ ochronie będzie podlegało działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną”,
  • Przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców,
  • Ministerstwo Finansów będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych,
  • Jeżeli w trakcie kontroli skarbowej okaże się, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT, późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń,
  • Kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe, natomiast będzie mniej kontroli u uczciwych przedsiębiorców,
  • Będzie obowiązywać zasada – tylko jedna kontrola w jednej sprawie,
  • Firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości
    2 milionów euro rocznie. Dotychczas jest to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r.,
  • Firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie.

Większość zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]