wzrost minimalnego wynagrodzenia - biuro rachunkowe skawina1 lipca 2023r. wszedł w życie pakiet zmian podatkowych znanych jako „Slim VAT 3”. Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian, ułatwiających rozliczenia z tytułu podatku VAT. Jedną z istotniejszych zmian jest podwyższenie limitu sprzedaży dla tzw. małego podatnika. Aktualnie status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro lub 45 000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. Spełnienie tego kryterium oznacza uzyskanie prawa do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego, rozliczenia tego podatku oraz uzyskanie prawa do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT. Zmiana w tym zakresie polega na podwyższeniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro. Spowoduje to zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Pozostałe zmiany w zakresie podatku od towarów i usług to m.in.:

  • rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy;
  • zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym – rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu, wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego;
  • doprecyzowanie zasady wykazywania transakcji (WDT), gdy podatnik z opóźnieniem otrzymuje dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
  • ujednolicenie z przepisami unijnymi terminu płatności podatku w procedurach szczególnych w systemach OSS i IOSS.

 

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]