startup-photosWszystkim nam, mającym na co dzień styczność z księgowością, mocno daje się we znaki wprowadzony w 2013 r. przepis nakazujący korektę kosztów w przypadku niezapłacenia faktury w określonym terminie.

Zgodnie z tym przepisem: „…w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku i nieuregulowania zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowaną kwotę wraz z upływem powyższego 30-dniowego terminu.