Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza od document-428338_640nowego roku kilka zmian, mających ułatwić życie podatnikom. Nowe regulacje mają usprawnić kontakt podatników z organami podatkowymi i jednocześnie zapewnić efektywniejszy pobór podatków.

Najważniejsze zmiany to:
– wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma wpłynąć na skrócenie czasu kontroli oraz przyspieszyć analizę danych,
– zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o nową stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników, podwyższenie stawki odsetek za zwłokę ma natomiast przestrzegać przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych,
– wyodrębnienie jednego urzędu prowadzącego postępowanie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego przez podmioty powiązane, które są objęte właściwością miejscową różnych urzędów,
– wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację, co umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów – wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych,
– możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej, co według pomysłodawców tej zmiany ułatwi podatnikom wykonywanie ich obowiązków,
– wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego, które ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i zwolnione z opłaty skarbowej.

Powyższe zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016r., natomiast przepisy dotyczące pełnomocnictw ogólnych będą mieć zastosowanie od 1 lipca 2016r.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]