Usługi Księgowe

Świadczymy pełen zakres usług księgowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw prowadzących księgi handlowe (pełna księgowość) jak i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które rozliczane są za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów (PKPiR).

Prowadzimy kompletną ewidencję księgową, sporządzamy sprawozdania finansowe, opracowujemy politykę rachunkowości i świadczymy wszelkie inne usługi księgowe dla spółek, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń czy fundacji.
Prowadząc księgowość danej firmy zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym Klientom. Obsługa księgowa opiera się na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu naszych specjalistów. Klient, powierzając nam usługi księgowe, minimalizuje koszty, zmniejsza swoje obowiązki administracyjne, ogranicza ryzyko operacyjne i umożliwia sobie swobodę funkcjonowania.Do obsługi każdego Klienta przydzielany jest księgowy, który pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania podatkowe, a obsługa księgowa przebiega niezwykle sprawnie.

Zakres oferowanych przez nas usług:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
• przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych
• przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych
• przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych
• bieżąca analiza rozrachunków
• sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
• sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
• przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (rachunkowość uproszczona)
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych
• rozliczenie ZUS właściciela
• prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych
• przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg

szybki kontakt: