Z dniem 1 października 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, tzw. „SLIM VAT 2”.

W nowelizacji tej przewiduje się m.in. wydłużenie terminu na złożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) – co do zasady w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Obecnie termin na złożenie ww. informacji to 7 dni, od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W przypadku niezłożenia w wydłużonym terminie informacji VAT-26, uznawane będzie, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży ww. informację.

Jakie pojazdy należy zgłosić na druku VAT-26?

Przedsiębiorcy posiadający firmowe samochody, które z mocy prawa nie są uznawane za pojazdy ciężarowe, by móc odliczyć od nich 100% VAT, muszą spełnić dodatkowe formalności. Żeby odliczyć pełną wartość podatku VAT od takich pojazdów, podatnik musi prowadzić kilometrówkę, a także zgłosić pojazd w urzędzie skarbowym na druku VAT-26.

Aby odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem wykorzystywanych w firmie, do VAT-26 należy zgłosić:

– samochody osobowe,

– motocykle,

– pojazdy o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, którym zgodnie z ustawą o VAT nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]