Marzena Kaczyńska_portret
Lucyna Wawrzynek_portret

Marzena Kaczyńska
Członek Zarządu

Specjalista ds. projektów

Ukończyła historię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała jako szef działu personalnego i biura zarządu w dużej grupie kapitałowej, a także jako office manager w międzynarodowej firmie doradczej. Wdrażała outsourcing kadr i płac w firmie o rozbudowanej terytorialnie strukturze. Aktualnie realizuje projekty personalne i administracyjne, w tym doradztwo kadrowe dla Klientów biura, a także audyty kadrowo – płacowe przed wdrożeniem outsourcingu kadrowo płacowego w firmach Klientów.

Lucyna Wawrzynek
Członek Zarządu

Specjalista w zakresie rachunkowości i podatków. Świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 30353/02.

Ukończyła Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta. Na bieżąco uczestniczy w szkoleniach w zakresie rachunkowości i podatków. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównej Księgowej, które zdobyła pracując zarówno w międzynarodowej korporacji jak i w polskich firmach, działających w branży produkcyjnej i usługowej /głownie IT/, a także w biurze rachunkowym obsługującym firmy zlokalizowane na terenie całej Polski. Aktualnie prowadzi księgowość spółek kapitałowych, w tym również podlegających badaniu przez biegłych rewidentów, biorąc aktywny udział w tych badaniach. Współpracuje również z likwidatorem spółek z o.o., zajmując się księgową stroną procesów likwidacji.