Usługi kadrowo-płacowe

W ramach obsługi kadrowej i usług kadrowo-płacowych przejmujemy na siebie obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania i rozliczania pracowników. Gwarantujemy poprawność prowadzonej dokumentacji oraz poufność przekazywanych informacji, a przede wszystkim służymy pomocą przy rozwiązywaniu problemów i proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

Dzięki współpracy z naszą firmą, zyskasz pewność, że wszystkie procesy kadrowo-płacowe przebiegają sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem. Pewność tę daje system informatyczny na którym pracujemy, a także nasi najlepsi specjaliści, którzy w każdej chwili służą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Obsługa kadrowa:
W ramach kompleksowych usług kadrowo płacowych prowadzimy dokumentację kadrową pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym pracownikiem). Zakres obsługi kadrowej:

 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia tj. umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i innej wynikającej ze stosunku pracy
 • przygotowywanie dokumentów i administrowanie umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty, i inne)
 • prowadzenie ewidencji ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców ( ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA itp.)
 • przygotowywanie okresowych, standardowych raportów w zakresie zmian dotyczących stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy
 • przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • obsługę kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie nadzorowanego obszaru

Obsługa płac:

 • sporządzanie listy płac i przygotowywanie innych dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem specyficznych danych otrzymanych od Klienta,
 • rozliczanie umów zleconych i umów o dzieło, umów o zarządzanie, rad nadzorczych,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, a także na rachunki bankowe wierzycieli (np. banków, komorników, ubezpieczycieli),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT 4,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
 • sporządzanie deklaracji PPK i przygotowywanie raportów do jednostki prowadzącej PPK
 • sporządzanie deklaracji PFRON oraz wymaganej sprawozdawczości
 • przygotowywanie uzgodnionych raportów płacowych.

Korzyści wynikające ze współpracy z Efectivo Sp. z o.o. w zakresie kadrowo – płacowym:

 1. Poufność – wielu przedsiębiorców przekonało się jak trudno ostudzić emocje pracowników i złagodzić nastroje jeśli dane dotyczące wynagrodzeń innych pracowników trafią w niepowołane ręce. Firma zewnętrzna to gwarancja, że dane dotyczące płac nie zostaną rozpowszechnione, a tym samym nie będą powodem konfliktów czy niepotrzebnych emocji wśród pracowników.
 2. Oszczędność– budując dział kadr wewnątrz należy zatroszczyć się o osobne pomieszczenie, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i przede wszystkim o specjalistów, którym powierzy się prowadzenie spraw pracowniczych. Decyzja o outsourcingu kadrowo-płacowym to oszczędność na tych wszystkich płaszczyznach.
 3. Bezpieczeństwo – jedna osoba w dziale kadr i płac to ryzyko. Wystarczy, że zachoruje lub skorzysta z urlopu i nie ma jej kim zastąpić. Dodatkowo trzeba dbać o szkolenia pracowników, aby mieć pewność, że wszelkie naliczenia wynagrodzeń w firmie odbywają się zgodnie z prawem. Nasza firma dba o aktualizację wiedzy na temat prawa pracy czy prawa podatkowego. Dodatkowo jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500 tys zł, co gwarantuje bezpieczeństwo finansowe w przypadku ewentualnych błędów.
 4. Specjalistyczna wiedza – Nasza firma specjalizuje się w outsourcingu kadrowo płacowym, dlatego zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy w dużej mierze bazują także na doświadczeniu z obsługi innych firm. Tak szeroka wiedza i doświadczenie daje gwarancję szybkiego rozwiązywania specyficznych problemów kadrowych w obsługiwanej firmie. Dodatkowo proces naliczania płac przebiega w niemal błyskawicznym tempie.
 5. Koncentracja na biznesie – Outsourcing kadrowo-płacowy to odciążenie firmy z procesów niezwiązanych z prowadzeniem biznesu. Współpraca ze specjalistami w dziedzinie kadr i płac w naszej firmie pozwala skupić się wyłącznie na biznesie.

szybki kontakt:

Oceń stronę!
[Total: 14 Average: 5]