man-people-space-deskOd 1 stycznia 2017 r. pracownik ma aż 21 dni na decyzję, czy odwołać się od wypowiedzenia albo żądać przywrócenia do pracy. Wydłużony termin dotyczy również osób, którym wypowiedzenia już wręczono.

Zmianę terminów na odwołanie wprowadza ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. Na jej mocy od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ art. 264 kodeksu pracy w ten sposób, że terminy:

1) odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (dotychczas 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę),

2) żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania (dotychczas 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę),

3) żądania nawiązania umowy o pracę (dotychczas 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy),

Zostają ujednolicone i wynoszą 21 dni.

Ustawa reguluje również okres przejściowy. Do terminów, które rozpoczęły bieg i nie upłynęły przed dniem 1 stycznia 2017 r. zastosowanie mają już nowe przepisy.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]