Kosztami uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności gospodarczej są wszystkie wydatki, które mają związek przyczynowo skutkowy z prowadzoną działalnością, są racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów musimy więc każdy pojedynczy wydatek poddać indywidualnej ocenie pod kątem związku z prowadzoną działalnością i osiąganymi w jej ramach przychodami. Przedsiębiorca sam decyduje, czy dany wydatek można uznać za koszt firmowy i to na nim spoczywa obowiązek wykazania jego zasadności przed organami skarbowymi.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę w swoim mieszkaniu (jest tam prowadzona faktyczna działalność, a nie tylko adres zgłoszony w CEiDG), to do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wydatki na czynsz, media czy część odsetkową raty kredytu jeśli dana nieruchomość finansowana jest z kredytu.

W sytuacji gdy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywana jest tylko część mieszkania/domu to wtedy przedsiębiorca nie ma obowiązku wydzielania osobnego pomieszczenia, ale wystarczy żeby określił jaka część nieruchomości faktycznie jej służy i na tej podstawie może
w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów firmowych.

Podejście organów skarbowych do rozliczania kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania lub domu w działalności gospodarczej ciągle się zmienia, szczęśliwie na korzyść podatników. Aktualnie obowiązujące interpretacje Dyrektora KIS pozwalają na uznawanie za koszty uzyskania przychodów odsetek od kredytu w proporcji przypadającej nie tylko na „biuro” ale również na odpowiednią część powierzchni ogólnego użytku, jak kuchnia, toaleta czy korytarz. Analogicznie więc, wydaje się zasadne zaliczanie do kosztów podatkowych opłat eksploatacyjnych (czynsz, media) dotyczących tychże części wspólnych mieszkania/domu.

Lucyna Wawrzynek, 25-10-2023

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]