coffee-cup-laptop-notebookOd stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Aby skorzystać z ułatwień, jakie daje e-ZLA, należy założyć profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Od czego zacząć…
Najpierw musimy zarejestrować konto na www.pue.zus.pl. Wynikiem tej rejestracji będzie potwierdzenie założenia konta oraz otrzymanie unikalnego numeru identyfi kacyjnego (login).
Drugim etapem rejestracji jest potwierdzenie tożsamości. W tym celu należy zgłosić  się z dokumentem tożsamości do najbliższej jednostki ZUS. Teraz pozostaje tylko ustawienie sobie hasło do konta i dostęp gotowy.

Do PUE może zarejestrować się wyłącznie osoba fizyczna, tak więc nie możemy tego zrobić na naszą firmę, nawet jeśli zatrudniamy pracowników i potrzebujemy mieć dostęp do e-zwolnień, musimy upełnomocnić wybraną osobę w firmie do wykonywania tych czynności. Pełnomocnictwo składamy w ZUS na druku ZUS-PEL.

Jeśli  usługi księgowo – kadrowe świadczy nam biuro rachunkowe, to dostęp do zwolnień lekarskich wystawianych naszym pracownikom może mieć pracownik tego biura. Musi on wówczas założyć własny profil na PUE i złożyć w ZUS udzielone przez nas pełnomocnictwo do
wszelkich czynności przed Zakładem. W tym celu składamy oczywiście formularz ZUS-PEL.

Korzyści…

Podstawowa korzyść to natychmiastowa informacja. Jeśli założymy profil na PUE, od razu otrzymamy wiadomość , że naszemu pracownikowi  wystawiono e-ZLA, a także samo zwolnienie. E-ZLA będzie stanowić podstawę do ustalenia  prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego (jeżeli jesteśmy płatnikiem zasiłków) albo wynagrodzenia za czas choroby.

Ułatwienia…

Szybsza kontrola – e-ZLA umożliwia szybszą kontrolę poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez naszego pracownika. Dotyczy to zwłaszcza krótkich zwolnień, które dotychczas były często dostarczane z opóźnieniem. Będziemy również mogli elektronicznie złożyć w ZUS wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia tego zwolnienia.
Brak obniżania zasiłków – nie trzeba  już sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Nie będzie trzeba obniżać w związku z tym zasiłków.
Stały dostęp do bazy zwolnień lekarskich – Na naszym profilu na PUE będziemy widzieć  wszystkie zwolnienia naszych pracowników.

Przypominamy, że założenie profilu na PUE i wdrożenie e-ZLA  jest obowiązkowe od 2016r. dla firm, które zatrudniają powyżej 5 pracowników. Pozostałe firmy mogą to zrobić dobrowolnie. Jednak za dwa lata, wszystkie firmy zatrudniające pracowników będą już musiały posiadać swoje konto na PUE w ZUS.

Jeśli nie założyliśmy do końca roku 2015 profilu na PUE, musimy poinformować na piśmie swoich pracowników o obowiązku dostarczania nam, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, wydruku e-ZLA.
Jeśli założymy profil na PUE w 2016 roku lub później, także musimy powiadomić swoich pracowników o tym fakcie i ustaniu obowiązku dostarczania wydruku e-ZLA.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]