Zjawiskiem, które coraz częściej obserwujemy w otaczającej nas rzeczywistości jest prowadzenie działalności gospodarczej i równoczesne uzyskiwanie przychodów z prywatnego najmu mieszkań.
W takich sytuacjach, duża część osób korzystających ze zwolnienia w VAT w prowadzonej działalności gospodarczej, zastanawia się jak prawidłowo należy obliczać wartość sprzedaży w aspekcie limitu 200.000 zł, którego przekroczenie powoduje obowiązek rejestracji do VAT.

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT, najem prywatny mieszkania/nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, co powoduje, że jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. W myśl zapisów art. 43 ustawy o VAT, najem prywatny na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia przedmiotowego
w VAT, co skutkuje tym, ze nawet przekroczenie wartości przychodów z tego najmu w wysokości 200 tys. PLN nie spowoduje obowiązku rejestracji do VAT – ma to zastosowanie wtedy, gdy podatnik jednocześnie nie prowadzi działalności gospodarczej podmiotowo zwolnionej z VAT.

Co do zasady, przedsiębiorcy nie zwolnieni przedmiotowo z VAT (na podstawie art. 43 ustawy o VAT) ale jednocześnie osiągający mniej niż 200 tys. PLN obrotu w skali roku , mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego (ograniczonego tym właśnie limitem przychodów) a do limitu nie wlicza się dostawy towarów czy świadczenia usług zwolnionych z VAT na podst. art.43.

Od powyższej reguły jest jednak wyjątek, który został wprowadzony z początkiem 2014 r., zgodnie
z którym do limitu 200 tys. PLN należy wliczyć niektóre czynności, które są przedmiotowo zwolnione
z VAT. Takim wyjątkiem są właśnie przychody uzyskiwane z transakcji związanych z nieruchomościami, czyli m.in. usługi najmu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji gdy podatnik jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, korzystając ze zwolnienia podmiotowego ograniczonego limitem przychodów w wysokości 200 tys. PLN (i jednocześnie niezwolnioną przedmiotowo z VAT na podst. art. 43 ustawy o VAT), to do wartości tych przychodów musi doliczyć przychody z najmu prywatnego na cele mieszkalne. W sytuacji gdyby doszło do przekroczenia tego limitu, konieczne będzie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT
i opodatkowanie czynności, w odniesieniu do których nie mają zastosowania zwolnienia z art.43 ustawy o VAT.

14.02.2024

Oceń stronę!
[Total: 11 Average: 5]