pexels-photo-89845Projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju przewiduje skrócenie czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat.  

W projekcie tej nowelizacji znalazła się również propozycja umożliwienia pracodawcom wybierania elektronicznej formy prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.

Nowelizacja to element przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu stu zmian mających na celu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Projekt przewiduje również m.in., że elektroniczne akta osobowe będą mogły powstać bezpośrednio poprzez tworzenie dokumentów pracowniczych w systemie teleinformatycznym albo poprzez digitalizację (skanowanie) już istniejących akt. Według resortu rozwoju możliwość korzystania z dokumentów elektronicznych uprości procedury kadrowe  i ułatwi obsługę akt osobowych i dokumentów powstających w ramach stosunku pracy. Dokumenty takie będą miały taką samą moc prawną jak dokumenty powstające na papierze.

Zgodnie z projektem, po zakończeniu danego stosunku pracy pracodawca będzie zobowiązany do wydania pracownikowi rozszerzonego świadectwa pracy – w takim dokumencie znajdą się dane konieczne do przyznania wybranego świadczenia m.in. dane o wynagrodzeniu za poszczególne lata pracy.

Projekt trafił do konsultacji społecznych. Ustawa ma wejść w życie od czerwca 2017 r.

 

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]