dinner-meal-table-wine

Zbliża się okres świąteczny, który kojarzy się wszystkim z miłą atmosferą oraz czasem spędzanym wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Tradycją stało się już organizowanie przez firmy spotkań wigilijnych dla swoich pracowników. Przy tej okazji powstają niejednokrotnie wątpliwości jak rozliczyć wydatki na takie spotkanie.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., wydatki związane z organizacją spotkania opłatkowego pracodawcy mogą ujmować w kosztach uzyskania przychodów. Integracja taka bowiem poprawia atmosferę w pracy, zbliża z kolegami z zespołu i buduje więzi z pracodawcą, przez co zwiększa motywację, która bezpośrednio przedkłada się na wydajność i jakość pracy.
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął  ponadto, iż udział pracowników w imprezach integracyjnych, do których zaliczyć należy spotkania wigilijne i noworoczne, nie stanowi dla nich przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który podlegałby opodatkowaniu. Brak przychodu wynika z faktu, iż nie można stwierdzić czy pracownik w rzeczywistości otrzymał określone świadczenie i jaka jest jego wartość. Przychód nie może bowiem zostać hipotetycznie przypisany podatnikowi.

Organy podatkowe i sądy administracyjne prezentują jednolite stanowisko, pozwalające na ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z imprezami integracyjnymi. Wykluczają jednak z kosztów wydatki związane z udziałem w tych imprezach innych osób niż pracownicy – np. członków ich rodzin. Wydatki muszą być poniesione ze środków obrotowych, a nie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz odpowiednio udokumentowane.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]