Od 1 stycznia 2022r. nastąpią zmiany zarówno dla płatników składek jak i ubezpieczonych.

Oto najważniejsze z nich:

– usunięto zapis, że nieterminowe opłacenie składek powoduje ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. W związku z tym, ubezpieczeni nie będą otrzymywali odmowy prawa do zasiłku z powodu nieterminowego opłacenia składek. Nie będzie trzeba również składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

– zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu będzie wyższy i będzie wynosił 80% podstawy wymiaru (w tej chwili wynosi 70%).

– zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia (np. po rozwiązaniu umowy o pracę) będzie przysługiwał krócej  bo do 91 dni (w tej chwili jest 182 dni). Skrócony okres pobierania zasiłku nie będzie dotyczył niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, występującej w czasie ciąży lub powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów.

– z zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego będą mogły skorzystać osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych (tj. śmierci pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]