people-woman-coffee-meeting22 lutego 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany dotyczą umów o pracę na czas określony, których zawieranie będzie się odbywało na zupełnie nowych zasadach.

Co się zmieni?

Przede wszystkim wprowadzono limity ilościowe i czasowe obowiązywania umów na czas określony. Pracodawca będzie mógł zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony z pracownikiem, a maksymalny łączny czas ich trwania to 33 miesiące. Czwarta umowa lub umowa po przekroczeniu 33 miesięcy będzie z mocy prawa umową o pracę na czas nieokreślony.