person-sunglasses-woman-smartphoneZ prawa do urlopu na żądanie może skorzystać każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

W ciągu każdego roku, pracownikowi  przysługują 4 dni urlopu na żądanie i to niezależnie od liczby pracodawców oraz limitu przysługującego urlopu. Urlop na żądanie nie jest dodatkowym urlopem przysługującym pracownikowi poza limitem 26 lub 20 dni urlopu wypoczynkowego ale pulą 4 dni, które w ramach przysługującego limitu urlopu można wykorzystać w sytuacjach nagłych, poza rocznym planem urlopowym. Urlop na żądanie można wykorzystać zarówno w ciągu kolejnych dni następujących po sobie, jak również pojedynczo w różnych odstępach czasowych.  Urlop na żądanie należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Można to zrobić telefonicznie, mailem czy sms-em. Ważne aby informacja dotarła do pracodawcy możliwie jak najwcześniej, umożliwiając jednocześnie zorganizowanie zastępstwa.

Są jednak sytuacje w których pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Są to przypadki kiedy szczególny interes pracodawcy wymaga obecności pracownika, a jego nieobecność może zdezorganizować działanie firmy.  Zgodnie z ogólnymi przepisami, nie można czynić ze swoich przywilejów użytku, gdy są sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych przywilejów.

Jeżeli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym wszystkich 4 dni urlopu na żądanie, to niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie przechodzą na następny rok. Z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik znowu nabywa prawo do  4 dni urlopu na żądanie, a niewykorzystany urlop z poprzedniego roku staje się zwyczajnym urlopem zaległym.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]