accountant-accounting-adviser-advisor-159804Nowelizacja ustawy o VAT, której zasadnicza część wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku, wprowadza cały zestaw nowych przepisów. Poniżej zwracamy uwagę na te z nich, które będą dotyczyć zdecydowanej większości przedsiębiorców.

Jedną ze zmian jest podwyższenie progu zwolnienia podmiotowego z dotychczasowych 150 000 do 200 000 zł. Należy pamiętać, ze jest to limit roczny, więc rozpoczynając działalność w trakcie roku należy wyliczyć sobie proporcjonalną jego część.

Kolejna zmiana dotyczy formy składania deklaracji VAT. Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące, dla zdecydowanej większości podatników, będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy, którzy są:

  • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług,
  • obowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego za pomocą środków komunikacji  Obowiązek ten mają biura rachunkowe i pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób.

Pozostali podatnicy, którzy nie zostali wymienieni powyżej, będą mieli taki obowiązek od rozliczeń za styczeń lub I kwartał 2018 r.

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. obowiązkowo będą składane elektronicznie krajowe jak i unijne informacje podsumowujące(VAT-27 i VAT UE). Będzie je można składać wyłącznie za okresy miesięczne.

Najbardziej chyba dotkliwa może się okazać zmiana wprowadzająca kary i przywracająca sankcje w podatku VAT. Sankcje te będą się kształtować w różnej wysokości, w zależności od przewinienia, którego będą dotyczyć
i będzie to:

– 30% od wartości zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego, wykrytego przez organy podatkowe,

– 20% od wartości zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego w wypadku korekty po zakończeniu kontroli lub w trakcie postępowania kontrolnego,

– 100% za posługiwanie się pustymi fakturami.

I na koniec, ku przestrodze – od początku 2017 r. za opłacenie VAT po terminie lub złożenie deklaracji drogą inną niż elektroniczna /dla firm do tego zobowiązanych/ będzie kosztować 40.000 złotych.

 

 

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]