Z każdym rokiem coraz bardziej powszechna staje się współpraca na zasadach b2b, która w niektórych branżach w znaczącym stopniu wypiera zatrudnienie na etat.

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej wiele osób napotyka na szereg zagadnień, z którymi nie zawsze umie sobie łatwo poradzić. Jednym z trudniejszych tematów jest wybór formy opodatkowania, który będzie najkorzystniejszy dla danej działalności. Wybór ten jest o tyle istotny, że formę opodatkowania można zmienić dopiero od nowego roku kalendarzowego, tak więc początkowa deklaracja skutkuje na cały rok.

Aktualnie są do wyboru 3 formy opodatkowania (w odniesieniu do podatku dochodowego), które różnią się zarówno stawkami podatkowymi jak i wysokością innych obciążeń fiskalnych. Możemy wyróżnić:

  1. Zasady ogólne (skala podatkowa)

Stawki podatku to 12% i 32% od dochodu, w zależności od progu podatkowego (stawka 12% do 120 tys. PLN dochodu). Kwota wolna od podatku to 30 tys. PLN. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od dochodu.

  1. Podatek liniowy

Stawka podatku to 19% bez względu na wysokość dochodów. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9% od dochodu.

  1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy tej formie opodatkowania, podatek płacony jest od przychodu (do wyliczeń nie są uwzględniane koszty) a jego wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności (kodu PKD/PKWiU). Niektóre rodzaje działalności (np. prowadzenie aptek) podlegają wyłączeniu
z tej formy opodatkowania. Składka zdrowotna jest ustalana kwotowo, w zależności od wysokości rocznych przychodów.

Wybór formy opodatkowania ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonej działalności, dlatego też powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności oraz ponoszonych w niej kosztów.

Kolejną decyzją podatkową, którą należy podjąć przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest kwestia podatku VAT. W tym temacie możliwe są dwa rozwiązania:

  1. Wybór statusu czynnego podatnika VAT

Wiąże się z comiesięcznymi dodatkowymi obowiązkami (składanie do US plików JPK_VAT
i wpłacanie podatku VAT) i jest obowiązkowy dla niektórych rodzajów działalności (np. usługi doradcze).

  1. Wybór zwolnienia z podatku VAT

Rozwiązanie prostsze, ale dostępne nie dla wszystkich przedsiębiorców. Zwolnienie może wynikać albo z niskiego obrotu (limit roczny to 200 tys. PLN) albo rodzaju działalności zwolnionej z VAT na mocy przepisów podatkowych.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]