Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą stają przed wieloma wyborami. Jednym z nich jest decyzja, czy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Dla niektórych jest to wolny wybór, lecz część podatników jest jednak do tego zobowiązana.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

–  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

–  eksport towarów i import towarów,

–  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

–  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednak nie zawsze dokonanie którejkolwiek z wymienionych czynności sprawia, że trzeba zarejestrować się do VAT. Istnieją dwa rodzaje zwolnień:

 • zwolnienie przedmiotowe – dotyczy wybranych branż działalności gospodarczej, np. usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz zawody medyczne, a w szczególności lekarze, pielęgniarki
  i położne.
 • zwolnienie podmiotowe – jeśli przychody w ujęciu rocznym nie przekroczą równowartości dwustu tysięcy złotych, przedsiębiorca ma prawo skorzystać ze zwolnienia. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku limit uprawniający do zwolnienia jest obliczany proporcjonalnie. Zapłacony podatek VAT przy zakupach towarów i usług jest kosztem
  w podatku dochodowym.

Nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Niezależnie od wartości sprzedaży należy zarejestrować się jako podatnik VAT, gdy świadczymy usługi prawnicze, doradcze, czy jubilerskie.

Zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT,
 • przed dniem, w którym podatnik utraci prawo do zwolnienia, czyli po przekroczeniu limitu 200 tys. zł przychodu,
 • przed początkiem miesiąca w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego.

Wśród korzyści wynikających z rejestracji do  VAT wymienia się m.in.

 • możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów,
 • większą szansę na nawiązanie relacji biznesowych z kontrahentami. Jeśli dana firma jest czynnym podatnikiem VAT to ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od otrzymanych towarów i usług.

Do słabych stron bycia podatnikiem VAT zalicza się:

 • obowiązki sprawozdawcze – niezależnie od tego, ile transakcji opodatkowanych VAT wykona czynny podatnik w danym okresie, konieczne jest regularne składanie JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – VAT należy opłacać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,
 • uważne śledzenie przepisów – sytuację komplikują częste nowelizacje prawa podatkowego. Warto znaleźć dobre biuro rachunkowe, które będzie dbać o poprawność rozliczeń.

08-12-2023r., Aleksandra Grabowska

Oceń stronę!
[Total: 3 Average: 5]