Często nasi nowi klienci, chcący prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą, zastanawiają się jak taką firmę założyć. I mimo wielu artykułów dostępnych w internecie, nadal mają wiele znaków zapytania. Postaram się w przystępny sposób zebrać podstawowe informacje na temat założenia wymarzonego biznesu.

Pierwsze co musimy zrobić to zarejestrować naszą firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli w skrócie CEIDG. Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą.

Kolejnym krokiem jest ustalenie nazwy, pod jaką będziemy rozpoznawalni dla innych. Nazwa musi składać się z imienia i nazwiska, jest to warunek konieczny oraz możemy dodać np. profil naszej działalności lub coś co będzie ją wyróżniało na tle innych firm. Musimy wiedzieć, że jako jedna osoba fizyczna możemy mieć jeden wpis w CEIDG, ale pod tym wpisem możemy wykonywać różne rodzaje działalności.

Jako przedsiębiorca musimy przypisać do naszej firmy kod PKD, czyli wyszukać taki kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności, który najbardziej odpowiada temu co zamierzamy robić. Ustalamy główny kod i możemy wybrać dowolną liczbę dodatkowych kodów, które mogą nam się przydać w naszej działalności. Bardzo dobrą pomocą służą tu:  wyszukiwarki kodów PKD na Biznes.gov.pl

Następnym ważnym punktem, przy założeniu firmy, jest ustalenie miejsca wykonywania naszej działalności. Jest tu duża dowolność, ale musimy pamiętać, że do każdej nieruchomości musisz posiadać tytuł prawny, czyli prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem lub użyczenia. I tak, będziesz musiał podać adres stałego miejsca wykonywania DG, jeśli prowadzić będziesz firmę w stałym miejscu. Możesz zgłosić dodatkowe stałe miejsca, jeśli np. będziesz miał magazyn, filie, czy dodatkowe punkty obsługi. W CEIDG zgłaszamy również adres do doręczeń, czyli adres, na który będzie przychodziła twoja korespondencja.

Czasami zdarzy się, że będziemy musieli ubiegać się o dodatkowe uprawnienia zawodowe, czy koncesje, wówczas będziemy mogli prowadzić DG dopiero po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Możesz założyć firmę online i skorzystać z elektronicznego kreatora wniosku na stronie Biznes.gov.pl, podpisując taki wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

We wniosku o wpis do rejestru CEIDG będziesz musiał podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Jeśli nie masz NIP ani REGON, nie przejmuj się, twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. Zostaną one automatycznie uzupełnione w twoim wpisie.

Kolejnym krokiem jaki musisz podjąć będzie decyzja o wyborze formy opodatkowania.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli chodzi o skalę podatkową i podatek liniowy to przedmiotem opodatkowania będzie dochód, natomiast w przypadku ryczałtu, przedmiotem opodatkowania będzie osiągnięty przychód.

Jeśli chodzi o podatek VAT, to niestety płacimy go niezależnie od wybranej formy opodatkowania i mamy obowiązek zarejestrować się do VAT. Wyjątkiem od tej reguły są dwie sytuację, jeśli sprzedajemy towary zwolnione z VAT lub gdy nasza sprzedaż nie przekracza limitu rocznego, wynoszącego 200 tys.

Rejestrując firmę musimy pamiętać o założeniu rachunku bankowego.  Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny, jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Rachunkiem takim opłacisz również składki ZUS oraz podatki.

Ostatnim ważnym punktem jest ZUS. Jako przedsiębiorca będziesz musiał opłacać składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Na początku jednak możemy skorzystać z tzw. Ulgi na start, która trwa 6 pełnych miesięcy i zwalnia cię z opłacania składek społecznych i Funduszu Pracy.

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez następne 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy.

Po tym okresie musisz płacić już pełny ZUS lub jeśli twój przychód będzie mniejszy niż 120 tys. będziesz mógł skorzystać z tzw. Małego ZUS PLUS, przez okres kolejnych 3 lat, ustalanego na podstawie twojego dochodu.

Zostaje Ci już tylko wybór odpowiedniego Biura Rachunkowego, które pomoże Ci w prowadzeniu twojego biznesu. Do dzieła!

29-11-2023, Anna Sitko

Oceń stronę!
[Total: 10 Average: 5]