euro-seem-money-finance

Przypominamy, że 20.01.2017 r. mija termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa tylko do 20 stycznia 2017 roku. Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1. Może to zrobić przez internet /to dla posiadających podpis zaufany/lub w urzędzie miasta czy gminy. W przypadku, kiedy przedsiębiorca wybiera kartę podatkową, do CEIDG-1 trzeba dołączyć PIT-16. 

Przy zmianie formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy należy pamiętać o tym, że osoby rozliczające się za pomocą podatku liniowego nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie mogą też korzystać z ulg – jedynie od dochodu mogą odliczyć stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej samej wysokości, co osoby rozliczające się według skali podatkowej.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]