W dniu  17 listopada 2023r. wchodzą w życie ważne zmiany dla pracowników. Wynikają one z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 r. poz. 2367). W przypadku pracy na laptopach przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (4 godziny), stanowisko pracy powinno być wyposażone w:

–  Stacjonarny monitor ekranowy LUB

– Podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika

oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Pracodawcy mają  6 miesięcy na dostosowanie istniejących już stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych wymagań. Termin ten upłynie 16 maja 2024r. Natomiast nowe stanowiska pracy, tworzone po 17 listopada 2023r.  muszą być wyposażone już według nowych wymagań. W zakresie wyboru jednego z dwóch powyższych wariantów odnośnie wyposażenia stanowiska pracy decyduje pracodawca.  Konieczność doposażenia stanowiska pracy w dodatkowy monitor lub podstawkę dotyczy także pracowników zdalnych korzystających z laptopów.

Szczegółowy opis wymagań co do stanowiska pracy znajduje się w załączniku do Rozporządzenia. Jednak najważniejsze zmiany to:

  • Jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.
  • Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

Drugą istotną zmianą jest to, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok. Dotychczas pracodawca dofinansował wyłącznie okulary.

Dofinansowanie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych przysługuje osobom zatrudnionym wyłącznie na umowę o pracę. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spędza przed monitorem ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy czyli 4 godziny. Konieczne jest  zaświadczenie od lekarza, wskazujące na potrzebę stosowania okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zarówno kwotę dofinansowania jak i częstotliwość wypłaty dofinansowań reguluje pracodawca.

15-11-2023

Oceń stronę!
[Total: 2 Average: 5]