być vatovcem czy niePrzedsiębiorca, który rozpoczyna w 2015 r. działalność gospodarczą, nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT (tzw. VAT-owiec) – zasada ta działa poza kilkoma przypadkami, kiedy to bycie VAT-owcem jest obowiązkowe od samego początku /np. w przypadku świadczenia usług prawniczych czy doradczych/.

Obowiązkowa rejestracja VAT w większości przypadków będzie zatem konieczna, gdy wartość sprzedaży w 2015 roku przekroczy kwotę 150 000 złotych.

Jest to limit roczny, tak więc, jeśli działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie roku, to limit stanowi odpowiednią proporcję 150 000 złotych.

Schemat wyliczenia limitu

Limit oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży (okresu liczonego od pierwszej sprzedaży do końca roku), a nie do okresu prowadzenia działalności.
150 000zł * X / 365
X – liczba dni od momentu pierwszej sprzedaży do końca roku podatkowego
Warto pamiętać, iż do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

Aby stać się VAT-owcem, należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym składając deklarację VAT-R.
Możliwość odliczenia VAT od zakupów dokonanych w okresie zwolnienia z VAT

Do końca grudnia 2013 w przypadku zmiany trybu rozliczenia z podatnika zwolnionego na płatnika VAT, aby odliczyć VAT od towarów handlowych podatnik sporządzał spis z natury na dzień zmiany.
Od stycznia 2014 roku przepisy w sprawie spisu zostały wycofane z ustawy. Odliczenie VAT od towarów handlowych jest możliwe jedynie na zasadzie korekty rozliczonej zgodnie z art. 91 ust 7d ustawy o VAT. Korekta dokonywana jest od wszystkich towarów handlowych, materiałów do produkcji posiadanych na stanie firmy, które w wypadku przejścia docelowo mają służyć sprzedaży opodatkowanej. Korekta wykazywana jest w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości VAT podlegającego odliczeniu w deklaracji składanej za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia użytkowania towarów.
W przypadku wyposażenia i tzw. niskocennych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekta jest możliwa jedynie wtedy, jeżeli od końca okresu, w którym zostały one oddane do użytkowania nie minęło 12 miesięcy. Korekta jest wykazywana w deklaracji VAT-owskiej w tej samej pozycji co korekt dot. towarów handlowych.
W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej, która przekracza 15 000 zł, korekta dokonywana jest w okresie 5 lub 10 letnim (okres wydłużony dotyczy nieruchomości).

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]