pexels-photo (3)

Od nowego roku zmienią się zasady udzielania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. 
Tak jak dotychczas, zwolnienie od pracy przysługiwać będzie rodzicom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Bez względu na liczbę posiadanych dzieci, wymiar przysługującego wolnego to dwa dni w roku kalendarzowym.
Dotychczas, skorzystanie z urlopu było możliwe w wymiarze liczonym na dni, ale od nowego roku pracownik będzie mógł wybrać czy woli wykorzystać zwolnienie na dotychczasowych zasadach (2dni) czy w przeliczeniu na godziny (16 godzin). Znowelizowany kodeks pracy wprowadza bowiem zapis mówiący o tym, że pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin. Swoją decyzję co do sposobu rozliczenia zwolnienia, pracownik zadeklaruje w pierwszym złożonym wniosku o udzielenie urlopu.

Nadal z  prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem będzie mógł skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]