Obowiązkowy JPK_VAT od 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców

Od początku 2018 na wszystkich przedsiębiorcach będzie spoczywał kolejny obowiązek związany z udostępnianiem informacji organom podatkowym.

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej
w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przepis ten nie dotyczył od razu wszystkich podmiotów. Duzi przedsiębiorcy zostali zobowiązani jako pierwsi do comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji VAT w formacie JPK, a więc już od 1 lipca 2016 r. Przedsiębiorcy mali i średni mają ten obowiązek od 1 stycznia 2017 r. , a mikroprzedsiębiorcy będą musieli przekazywać informacje o ewidencji VAT w formacie JPK comiesięcznie, poczynając od 1 stycznia 2018 r.

Ewidencje w formacie JPK_VAT należy wysyłać obowiązkowo co miesiąc, nawet wtedy jeśli w danym miesiącu są zerowe. Trzeba je wysyłać niezależnie od wysyłki deklaracji VAT. Wysyłka JPK_VAT odbywa się przy użyciu bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Poza JPK_VAT, który jest obowiązkowy, przedsiębiorcy na życzenie organów skarbowych, będą musieli przesyłać szereg pozostałych danych w formacie JPK, a mianowicie:

  • – Księgi rachunkowe – JPK_KR
  • – Wyciąg bankowy – JPK_WB
  • – Magazyn – JPK_MAG
  • – Faktury VAT – JPK_FA
  • – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • – Ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

 

 

 

 

 

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]