Od 2018 r. zmiana zasad opłacania składek na ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą opłacać składki na ZUS jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech przelewów miesięcznie, będzie można wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 stycznia będzie można opłacać składki zwykłym przelewem, takim jak np. rachunek za prąd.
Na przelewie należy wpisać tylko numer rachunku bankowego – numer rachunku składkowego przedsiębiorcy. ZUS wpłatę od razu zaksięguje i rozliczy na koncie przedsiębiorcy.

Każdą wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez przedsiębiorcę albo  utworzonej przez ZUS, jeśli przedsiębiorca jest zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę, ZUS rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle listem poleconym. ZUS zaczął wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Ważne!

  • Jeśli do końca grudnia 2017 roku przedsiębiorca nie dostanie od ZUS-u informacji o numerze rachunku albo jeśli list zostanie zgubiony, koniecznie należy skontaktować się z ZUS. Numer rachunku przedsiębiorca otrzyma w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
  • Jeśli przedsiębiorca nie będzie znał swojego numeru rachunku, nie opłaci składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.
Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]