money-finance-bills-bank-notes (2)W dniu 30 maja 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Efektem tych nowelizacji jest zmiana limitu wartości transakcji, które mogą być regulowane gotówką.

Od 1 stycznia 2017 r. wszelkie firmowe płatności dotyczące transakcji, których jednorazowa wartość przekracza 15 tys. PLN, będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Aktualnie limit ten wynosi 15 tys. EUR, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Dodatkowo, zmiany wyżej wspomnianych ustaw wprowadzają uzależnienie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów od dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. PLN. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, zmieniane regulacje prawne znajdą zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2017 r. Nie będą one jednak stosowane względem płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., dla których obowiązywać będzie dotychczasowy próg kwotowy, czyli 15 tys. EUR.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]