coins-currency-investment-insuranceW przypadku kiedy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i tym samym nie musi z mocy prawa posiadać regulaminu pracy, termin wypłaty wynagrodzenia określa i podaje do wiadomości pracownika w informacji o warunkach zatrudnienia, którą jest obowiązany przedstawić pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 K.p.).

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być ustalony precyzyjnie, co oznacza, że termin wypłaty wynagrodzenia musi być określony przez wskazanie konkretnego dnia, np. ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca czy 10 dnia następnego miesiąca. Czasami pracodawcy podają termin wypłaty wynagrodzenia nieprecyzyjne, to znaczy wskazują termin “do”, “najpóźniej”, lub „od-do”. Taki zapis jest nieprawidłowy, często kwestionowany przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Zgodnie z art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]