people-apple-iphone-writingW 2016 roku status małego podatnika w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku VAT będą mieli ci podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2015 roku podatkowym kwoty 5.092.440,- zł. (1,2 mln EUR * 4,2437 PLN).

Kwotę po przeliczeniu zaokrągla się jednak do tysiąca złotych. W efekcie tego, ci przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 5092 tys. zł, będą mogli w 2016 r. korzystać z ułatwień w PIT, CIT i VAT. Chodzi m.in. o prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT.

Dwa limity VAT
W przypadku VAT są dwa limity dla małych podatników, nie tylko wspomniany w wysokości 1,2 mln euro, lecz także 45 tys. euro. Ten drugi limit dotyczy prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, a także będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W 2016 r. będą więc mogli oni korzystać z preferencji, jeżeli w tym roku kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy 191 tys. zł.

Mały podatnik PIT i CIT ma prawo do:
– płacenia kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3g-3i i ust. 6 ustawy o PIT oraz odpowiednio w art. 25 ust. 1b – ust. 2 ustawy o CIT
– dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT.

Obowiązek podatkowy VAT u małego podatnika
Mały podatnik ma możliwość wyboru metody kasowej rozliczeń. Taka forma rozliczeń wymaga jednak uprzedniego zawiadomienia pisemnego, właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin złożenia pisma przypada do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który mały podatnik zdecydował się na korzystanie z metody kasowej.
Przy metodzie kasowej, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT, obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania części lub całości zapłaty. A więc dopiero za okres, w którym otrzymano płatność od kontrahenta, podatnik odprowadza należny podatek VAT.

W sytuacji, kiedy świadczenie usług lub dostawa towarów odbyła się na rzecz każdego innego podmiotu, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania części lub całości wypłaty, maksymalnie do 180. dnia od daty sprzedaży towarów lub usług.

Mały podatnik rozliczający się metodą kasową ma również prawo odliczyć podatek naliczony od nabycia towarów i usług. Możliwe jest to w momencie uregulowania płatności względem sprzedawcy.
Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mały podatnik zobowiązany jest do składania kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-7K w przypadku korzystania z metody kasowej.

Prawo do kwartalnego składania zeznań podatkowych przysługuje również osobom posiadającym status małego podatnika, które nie skorzystały przy rozliczeniu z metody kasowej. Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć stosowne pismo do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który złożona będzie po raz pierwszy kwartalna deklaracja podatkowa.

Oceń stronę!
[Total: 1 Average: 5]