coins-currency-investment-insurance-128867Obecnie obowiązująca stawka minimalnego wynagrodzenia to 1850 zł brutto. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie ona podwyższona do 2000 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w kwocie 2000 złotych nie oznacza, że tyle ma wynosić wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Wysokość tego wynagrodzenia oblicza się sumując wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy np. premie czy bonusy (oprócz nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i rentowej oraz wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach). Jeśli obecnie pracownik otrzymuje niższe  wynagrodzenie niż 2000 złotych brutto – to nie ma obowiązku zmiany treści umowy o pracę. Wystarczy jeśli pracodawca od 1 stycznia będzie wypłacać pracownikowi tzw. „wyrównanie do minimalnej” (art. 7 ustawy), tak aby kwota brutto wyniosła łącznie minimum 2 tys zł.

Od stycznia 2017 r. w odniesieniu do zatrudnionych na zlecenie będzie też obowiązywała minimalna stawka godzinowa i wyniesie ona 13 zł brutto. W ustawie zapisano, że minimalna stawka godzinowo wyniesie 12 zł brutto za godzinę, ale będzie waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zatem w związku z jego podniesieniem od stycznia 2017 r. do 2 tys. zł, godzinowa stawka zostanie automatycznie zwaloryzowana.

Oceń stronę!
[Total: 0 Average: 0]